In het doopformulier staat:

Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten.

Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam en zo worden

zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot

Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen: Ik zal Mijn verbond

oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad 'Zaad' betekent hier 'nageslacht'., na u in hun geslachten,

tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u (Genesis 17:7).

 

Met deze woorden proberen protestanten te bewijzen dat pijl P2 in de volgende figuur geldig is, d.w.z. dat baby Piet-n een nazaad van Abrham is. En dus zou baby Piet-n gedoopt mogen worden.  Maar het is juist deze pijl P2 wat de dwaling is in de protestante kerken. 

Hier gaat het wel over de afstammelingen van Abraham. Maar wie is een afstammeling van Abraham. Dat is niet een baby. Dat is iemand die wedergeboren is. Iemand die een geestelijke afstammeling van Abraham is.

Het staat er zo duidelijk in de linker kolom: Abraham, de vader van alle gelovigen,
En is een baby een gelovige? Nee, dus is hij (nog) geen zaad/nakomeling van Abraham. Dus geldt die belofte (nog) niet voor hem. Die baby moet gewoon nog even wachten met de doop. Dus de  nazaat waarover in het doopformul;ier gesproken wordt kan niet Piet-n in hok-2 zijn maar alleen Piet-w in hok-3. 

Alleen de pijlen P1 en P5 zijn geldig, d.w.z. Bijbels onderlegd.

Onder de volgende figuur staat de verklaring voor alles wat wordt weergegeven in de figuur.

Toelichting op de informatie in bovenstaande figuur:
In hok-1 wordt vader Jan weergegeven. Alle drie hokken hebben een linker en een rechter deel.
In het linker deel wordt de natuurlijke mens van vlees en bloed weergegeven, b.v. Jan-n.
In het rechtse deel wordt (voor zover aanwezig) de wedergeboren mens weergegeven, b.v. Jan-w.

In het schema ziet u dat vader-n een zoon krijgt:  baby Pieter-n.
In het rechterdeel van hok-2 stond eerst Piet-w maar dat is doorgestreept. Een baby kan niet wedergeboren worden.
Dus daarmee vervalt ook pijl P3. Op dat moment is Piet (nog) geen nazaat van Abraham.

Maar wanneer Piet-n een jaar of twintig is (zie hok-3) dan is de situatie veranderd. Dan ziet u ook Piet-w in het rechterdeel van hok-3 staan.
Piet is nu wedergeboren. Toen hij een jaar of 18 was heeft hij zich n.m.l. bekeerd en heeft hij bewust Jezus Christus in zijn  leven aangenomen als
zijn Heiland en Verlosser. Dus nu is hij (pas) zaad van Abraham (pijl P5). Hij mag zich nu ook laten dopen. Door onderdompeling in water.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2011-1116.  Deze pagina is geschreven door Wim Vogelaar.