Page last updated: 2005-12-15.De wet heeft niet afgedaan. 
Hoe zit dat? 

Deze pagina is geschreven door Wim Vogelaar.


Zie ook de pagina's:
http://www.mc2world.org/aflaat.htm
 
http://www.mc2world.org/tienden/  

 

In Hebr. 8:13 staat:

Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

In Hebr. 8:13 wordt gezegd verouderd. Er staat niet afgedaan.

Dat de wet voorlopig nog niet afgedaan heeft is te lezen in Mat 5 vanaf vers 17. Daar legt Jezus duidelijk uit dat de wet voorlopig niet afgedaan zal hebben. 
Daar staat n.m.l.

17Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten opzij te schuiven. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven.

 18Ik zeg u met nadruk: Tot de hemelen en de aarde vergaan, zal nog geen letter van de wet afgedaan hebben. Alles moet eerst volbracht zijn.

 19Wie tegen de mensen zegt dat het niet zo nauw luistert (en zelfs maar het kleinste gebod afschaft) zal de kleinste zijn in het Koninkrijk van de hemelen. Maar wie zich aan Gods wetten houdt (en anderen leert dat ook te doen) zal groot zijn in dat Koninkrijk.

 20Want Ik waarschuw u. Als uw oprechtheid niet groter is dan die van de godsdienstleraars en de FarizeeŽrs, komt u het Koninkrijk van de hemelen niet eens binnen.
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=mat%205:17-%20;&version=30

Uit vers 18 blijkt duidelijk dat de wet ook nu nog geldt. Want de hemelen en de aarde zijn nog niet vergaan. Maar hoe zit het dan? Heel simpel gezegd zou je kunnen zeggen, wanneer mensen toch denken aan alle eisen van de wet te kunnen voldoen, ga dan je gang maar, laat dan maar zien wat je kan. Maar kan iemand dat? In Mat 5 vers 48 zegt Jezus wat de bedoeling is, of wat de norm is waar je aan moet voldoen: 

48Wees volmaakt, zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is.

En het volmaakt zijn als de hemelse Vader dat bereikt niemand door het houden van de  wet. Je kan zeggen de wet van het oude testament staat als het ware als een groot ijzeren hek om Gods Koninkrijk heen. Niemand komt over of langs dat hek. De enige manier om toch aan de andere kant van het hek te komen is om buiten het hek dood te gaan en om binnen het hek dan weer opnieuw geboren te worden. Nou en die oplossing is er nu. Dat is het nieuwe verbond. De doop door onderdompeling is het beeld van de dood buiten het hek. En het opstaan uit het watergraf is te vergelijken met het geboren worden aan de andere kant van het grote hek, in Gods Koninkrijk. 


Dus niet zo (zie plaatje hierboven) vanuit de mens door eigen inspanning naar God.
 Maar zo (zie plaatje hier beneden) vanuit God door genade naar de mens:


Of nog iets anders weergegeven omdat afstand geen rol speelt:

 

En wanneer je nu toch alle wetten van het oude testament wilt onderhouden? Wat zeg je daarmee? Dan zeg je "ik sta nog steeds aan de buitenkant van het hek tegen de spijlen op te klimmen". Ik probeer er maar steeds overheen te komen maar het wil maar niet lukken. En om in termen van Job 1:8  te spreken, niet echt de gemeente waar God eer mee kan inleggen tegenover de grote tegenstander, de duivel.

In kol 3: 3 leest u dat ons leven verborgen is met Christus in God. In kol 3 staat: 

1Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God.

 2Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde.

 3U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God.

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=col%203:1-%20;&version=30;